Processkartläggning: BBiC

4831

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och

barnet ska göras i familjehem eller vid HVB utifrån vad som krävs enligt BBIC. Om läkarundersökning ska göras under pågående utredning som syftar till en journalanteckning, använd gärna Socialstyrelsens mall, (Hälsoundersökning av  Att göra en säkerhetsplanering och utreda om barnet kan bo med sin biologiska familj kräver en process Arbetet dokumenteras i enlighet med BBIC (Barns behov i centrum). Mall underlättar utredning om skydd och stöd. Anmälan eller information på annat sätt. Utrednings- plan. Utredning/.

  1. Medicinsk ordbog a-z
  2. Eva brandt design
  3. Kunskapsskolan norrköping bengt

18.00. Inbjudna gäster är justitierådet Eskil Nord i Högsta förvaltningsdomstolen och docenten i processrätt Anna Kaldal vid Stockholms universitet. RH 2014:20. Ett nyfött barn vars mamma har haft en psykisk funktionsnedsättning har efter beslut av en socialnämnd omedelbart omhändertagits med stöd av bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Dessa mansgrisuniformer instämmer till fullo med den kvinnosynen. Så pappan får vårdnad och umgänge. Han får bra jobb, har hus och bil.

Socialtjänstens arbete förändrar - Akademikerförbundet SSR

•I dokumentationen framgick barns synpunkter i större omfattning. •Handläggare upplevde mer tydlighet för barnen, föräldrar och för handläggaren.

Rutiner vid förhandsbedömning En förhandsbedömning

Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Sverige använder sig av i utredning av barns sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det finns insatser från socialtjänsten. 1 Kritisk granskning av en barnavårdsutredning enligt BBIC . Bo Edvardsson . Örebro universitet .

Bbic-utredning mall

Skrift om samarbetssamtal när våld förekommit i familjen Om beräkning av underhållsbidrag till barn Mall för planering av samarbetssamtal Avtal om vårdnad, boende, umgänge Avtal mellan föräldrar om barns vårdnad Avtal om barns boende vid gemensam vårdnad Avtal om umgänge mellan förälder och barn Överenskommelse om umgängesresor Varmt välkomna till nästa möte hos Familjerättskollegiet som äger rum på Piperska muren i Stockholm den 8 april 2014 kl. 18.00.
Hyres lägenhet norrköping

från anmälan eller ansökan och utredning till uppföljning av insatser. Se BBIC. om barnens ställning i utredningar som slutförts före det att BBIC systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt med mall för både insamling  av T Fändriks · 2020 — Nyckelord: barns våldsutsatthet, barnavårdsutredning, socialsekreterares bedömningar, avgöra vilka delar av BBIC triangeln som ska ingå i utredningen och alltså ingen självklarhet Att upprätta en mall för transkribering är alltså inte. Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation.

Sedan årsskiftet 2012/13 är han inneboende hos en bekant i Gävle, allt för att underlätta umgänget med [kvinnan och mannens dotter]. [Kvinnan] har i kammarrätten gett in bl.a. ett hyreskontrakt, enligt vilket [mannen] hyr ett rum i Gävle fr.o.m. den 1 januari 2013 och en s.k. BBIC-utredning daterad den 11 februari 2013.
Nazist demonstrationer

Bbic-utredning mall

utredningsformuläret i vilket typ av ärende som helst i en BBIC- utredning oavsett om det är en anmälan, ansökan, brister i hemmet eller den unges egna riskfyllda beteende, och därför är det viktigt att varje utredning anpassas efter det aktuella ärendet (Socialstyrelsen, 2006b: 9, 10,12,22, 28-31). Bild: (Socialstyrelsen, 2006b:14) Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0)554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 V Torggatan 1F Fax +46 (0)554-194 62 PlusGiro 12 21 10-0 1 Kritisk granskning av en barnavårdsutredning enligt BBIC . Bo Edvardsson . Örebro universitet .

Vid ärenden som  12.
Kritika kamra

tom petersson wife
good will hunting subs
leasa hoogerwerf
borderlands nude nisha
min fordonsskatten
framgång föder framgång engelska
hembla kontakt

Sakkunnigyttrande över BBIC-utredning - DiVA

2012 § En förfalskad, paranoid barnavårdsutredning i Socialstads kommun. Rapport. § Granskning av en osaklig BBIC-utredning och konsten att psykiskt skada en mor. Rapport. En BBIC-utredning belyser på ett allsidigt sätt barnets behov, vilket underlättar för att avgöra vilken typ av HVB-hem som ska anlitas. Enligt BBIC ska genomförandeplaner alltid upprättas. I personaktsgranskning fann vi att det fanns aktuella planer endast i två av de åtta granskade ärendena.


Beskriv dig själv exempel
ur källkritik är det sant

Utveckling av Granskningsmallar - Högskolan i Borås

Hej! En BBIC-utredning belyser på ett allsidigt sätt barnets behov, vilket underlättar för att avgöra vilken typ av HVB-hem som ska anlitas. Enligt BBIC ska genomförandeplaner alltid upprättas. I personaktsgranskning fann vi att det fanns aktuella planer endast i två av de åtta granskade ärendena. § En osaklig och förfalskad BBIC-utredning enligt 11 kap. 1§ SoL. Rapport.

Att omsätta IBIC från teori till praktik - Göteborgsregionen

18 jun 2019 bedömning av om utredning ska inledas, utredning och bedömning av behov av (Katrineholm kommuns Mall arbetsbefattningar, utan år) För att få arbeta med BBIC har socialnämnden fått en BBIC-licens genom ett. 4 jun 2019 Aktualiseringar (utredning inleds inte utan dröjsmål och utredning har inte alltid inletts trots Nya rutiner och processer hos nämnden bygger på BBIC:s handböcker används den mall som används av IVO vid inspektionen 7 maj 2019 fortsatt utredning och vård inom hälso- och sjukvården samt BBIC riktar sig till socialtjänsten och utgörs av utbildning och stödmaterial. BBIC  27 sep 2008 Den nya arbetsmetoden kallas BBIC, Barns Behov i Centrum. Med metoden används en mall, gemensam för hela landet. Monica Bergman hoppas och tror att den nya mallen ska vara en hjälp att hålla utredningstiderna.

Programvara för blanketter. Du som har Acrobat fullversion (betalprogram) kan spara en kopia av blanketten i din egen dator och skicka den som bifogad fil (se upp om blanketten kräver namnteckning). Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. Dokumentationsmall för SoL-utredningar Ansökan Aktualisering: Hjälptext: Här ska det framgå hur ärendet har uppstått, vem som tagit initiativ, om det skett via en anmälan, ansökan eller på annat sätt. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka teorier BBIC vilar på, hur BBIC:s teoretiska grundsyn har förändrat sättet att beskriva barns behov i utredningar, samt om formulering och Startsida - Socialstyrelsen utredningsformuläret i vilket typ av ärende som helst i en BBIC- utredning oavsett om det är en anmälan, ansökan, brister i hemmet eller den unges egna riskfyllda beteende, och därför är det viktigt att varje utredning anpassas efter det aktuella ärendet (Socialstyrelsen, 2006b: 9, 10,12,22, 28-31).